Huisregels, klimregels & boulderregels

Huisregels

– Klimmen en boulderen zijn risicosporten. Je kunt gewond raken! Klimmen en boulderen bij de klimmuur is op eigen risico.
– Eerst melden aan de bar, dan omkleden!
– De aanwijzingen van het personeel dienen altijd te worden opgevolgd.
– Je bent zelf verantwoordelijk voor de staat van jouw klim en boulder materialen.
– Draag lang haar in een staart. Draag geen sieraden tijdens het klimmen of boulderen en zorg ervoor dat je niets in je zakken hebt tijdens het klimmen of boulderen.
– Kinderen t/m 18 jaar alleen onder begeleiding van volwassenen.
– Roken is niet toegestaan in De Klimmuur.
– Geen alcohol voor of tijdens het klimmen en/of boulderen. Na het klimmen en/of boulderen wordt geen alcohol geschonken aan bezoekers onder de 18 jaar.
– Het is niet toegestaan zelf meegebrachte consumpties te nuttigen.
– Neem geen glas of aardewerk mee de zaal in. Consumpties svp nuttigen bij de horeca gelegenheid.
– De Klimmuur is niet aansprakelijk voor spullen achtergelaten in de kleedkamers en zaal, of spullen die tijdens het klimmen bij De Klimmuur in bewaring gegeven worden.
– Het is niet toegestaan met het materiaal van de Klimmuur de hal te verlaten.
– Klimmen en/of boulderen bij De Klimmuur houdt impliciet in dat je de algemene leveringsvoorwaarden gelezen hebt en accepteert. Deze liggen voor inzage bij de bar.
– De klimregels, boulderregels en voorklimregels dienen in acht te worden genomen.

Klimregels

– Klimmen is een risicosport. Je kunt gewond raken! Klimmen bij de klimmuur is op eigen risico.
– Een bewuste en grondige partnercheck is verplicht.·
– Indirect inbinden is verplicht met een extra beveiligde karabiner. Direct inbinden is verplicht met de teruggestoken achtknoop.
– Houd aandacht voor je klimpartner.
– Het is verplicht serieus, verantwoord en met aandacht te zekeren.
– Alleen staand zekeren.
– De klimmuur sluit expliciet aansprakelijkheid uit voor schade of letsel, voortkomend uit een val veroorzaakt door een niet aanwezige of verbroken verbinding tussen touw, gordel en/of zekeringsapparaat, of doordat de zekeraar niet meer zekert.
– Het is niet toegestaan zelf instructie te geven.
– Niet rennen, stoeien en spelen op de matten. Ouders/begeleiders zijn verantwoordelijk voor de kinderen.
– Niet klimmen op blote voeten of op sokken.
– Fotograferen is niet toegestaan tijdens het klimmen of zekeren.
– Bij kennismakingslessen met kinderen mogen ouders elkaar niet zekeren; tenzij in aanwezigheid en met goedkeuring van een instructeur.
– De huisregels, boulderregels en voorklimregels dienen in acht te worden genomen.

Voorklimregels

– Klimmen is een risicosport. Je kunt gewond raken! Voorklimmen bij de klimmuur is op eigen risico.
– Een bewuste en grondige partnercheck is verplicht.·
– Voorklimmen kan in de daarvoor ingerichte wanddelen gedurende onze openingstijden.
– De routes in de toprope wanddelen mogen voorgeklommen worden gedurende onze daluren (maandag tot en met vrijdag tot 17:00 uur, zaterdag en zondag na 17:00 uur) op de daarvoor ingerichte wanddelen.
– Voorklimmen is te allen tijde alleen toegestaan na akkoord van een medewerker van De Klimmuur.
– Voorklimmen mag met eigen materiaal na akkoord van een medewerker van De Klimmuur. Bij twijfel is het verplicht materiaal van De Klimmuur te gebruiken.
– Zowel klimmer als zekeraar moeten de status K3 hebben. Ouders die kinderen zekeren moeten de status Z3 hebben.
– Het is niet toegestaan tijdens het voorklimmen haken over te slaan.·
– Ombouwen en/of abseilen is niet toegestaan.·
– Inbinden is alleen toegestaan met de teruggestoken achtknoop.·
– Het is verplicht serieus, verantwoord en met aandacht te zekeren.
– De huisregels, klimregels en boulderregels dienen in acht te worden genomen.

Boulderregels

– Boulderen is een risicosport. Je kunt gewond raken! Boulderen bij de klimmuur is op eigen risico.
– Niet boulderen met een gordel aan.
– Niet boulderen op blote voeten of sokken.
– Niet rennen, stoeien en spelen op de matten. Ouders/begeleiders zijn verantwoordelijk voor de kinderen.
– Wacht tot je aan de beurt bent en ga niet vlak achter of onder boulderaars staan.
– Afklimmen is veiliger dan afspringen.·
– Zorg dat je vanuit iedere positie veilig kunt vallen of op een lege mat kunt afspringen.·
– Spot elkaar zoveel mogelijk, help elkaar veilig vallen!·
– De huisregels, klimregels en voorklimregels dienen in acht te worden genomen.